Odovzdanie úloh 5 a 6 (max 5b)

Ciele
  1. Odovzdanie úloh 5 a 6.
Úvod
    Náplňou dnešného cvičenia je odovzdanie úloh 5 a 6. Ak študent nestihne odovzdať zadanie v tomto týždni, môže tak urobiť v 13. týždni za polovičný počet bodov.
Postup
  1. Pripomíname, že pri každom odovzdávaní je nutné samostatne prezentovať a obhájiť riešenie, vytvorené nástroje aj vygenerovanú aplikáciu. Vopred si teda pripravte vlastné príklady, na ktorých preukážete všetky aspekty riešenia v krátkom čase. Projekt vygenerovanej aplikácie, ktorý neobsahuje žiadnu testovaciu hlavnú metódu, bude braný ako neodovzdaný. Každé zadanie musí byť individuálne a podstatné je porozumieť princípom.
comments powered by Disqus